ANDERS LEREN MET PAARDEN. 

Steeds meer kinderen hebben het lastig op school met; 
*(werkwoord)spelling,
*rekenen (tafels, optellen, aftrekken), *ruimtelijke ordening(begrippen als voor-achter, onder-boven, richtingen) 
*of bijvoorbeeld klok kijken (analoog en digitaal).
Ondanks extra bijlessen en advies om thuis extra te oefenen worden deze kinderen elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen wat hun zelfvertrouwen niet ten goede zal komen.
Dit komt omdat de manier waarom de lesstof op school wordt aangeboden niet past bij de leerstijl van het kind.
Anders leren met paarden sluit wel aan bij het kind omdat het bij de visuele en actieve belevingswereld van het kind past. 
Het is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociale emotionele coaching. 
Door de lesstof aan te pakken volgens de leerstijl van het kind, visueel ipv auditief, ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren en zeker niet dom zijn maar juist weer in hun kracht komen te staan waardoor het zelfvertrouwen (weer) wordt vergroot en ze weer met plezier naar school gaan. 
Ieder kind kan in zijn eigen tempo leren. 

Anders leren met paarden is geen bijles waar een kind een uurtje in de week naar toe gaat. 
Regelmatig thuis oefenen, samen met de ouders is belangrijk. 

Waarom met paarden?
-Met anders leren met paarden leer je in beweging (visueel) in plaats van stilzittend informatie tot je te nemen via met name het gehoor (auditief)
-Door de driedimensionale beweging en de hogere lichaamstemperatuur van het paard communiceren de beide hersen helften optimaal zodat de lesstof wel blijft hangen. 
-Het paard zorgt voor evenwicht in het rationeel en emotionele brein.
-Alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen op en naast het paard. 
-Een paard oordeelt niet over je, waardoor je je veilig voelt. En vanuit veiligheid kun je leren zonder stress. 
-Een paard reageert op hoe je je werkelijk voelt, niet op hoe je je voordoet.
-Omdat paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaringen minder snel vergeten worden.
-Naast veiligheid, gaat het bij een paard ook over andere kwaliteiten zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, vertrouwen geven, ruimte innemen en grenzen aangeven.