Als er zijn genoeg is...


Als er zijn genoeg is…. dan is er veel.
“De veiligheid om zonder oordeel gezien te worden”. 

Van al mijn opleidingen en diploma’s gebruik ik een beetje en knutsel dat, samen met mijn eigen levenservaring en mijn onderbuikgevoel tot een individuele coach sessie voor ieder kind op maat. 
Ik wil mee kunnen bewegen met ieder kind. 
Juist omdat kinderen (en volwassenen) niet in een hokje of vakje passen. Ze passen overigens wél in een hartje! 
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen pad. 
En dat pad is nooit bij ieder hetzelfde.
Dat is zelden of nooit een recht pad maar veelal met bochten, kronkels, afslagen naar links of rechts, stukjes terug, rotonde’s en met heuveltjes en dalen. 

Ik werk bewust niet met een vooraf opgesteld en bedacht plan. 
-Omdat we zo uitkomen bij wat het kind echt bezig houdt en belangrijk vindt. 
-Omdat ik daar het kind achter zijn of haar masker ontmoet. 
-Omdat we daar tot de mooiste en fijnste gesprekken komen. 
-Omdat daar het kind telt. In het hier en nu. 
-Omdat daar de veiligheid en het vertrouwen ontstaat om zonder oordeel gehoord en gezien te worden.

De paarden doen dat niet anders. 
Ook voor hen geldt “als er zijn genoeg is, is er veel”. 
Het is voor de kinderen fijn om mij bijvoorbeeld bij een voor hun moeilijk onderwerp niet steeds recht in de ogen hoeven te kijken. “Een paard er tussen voelt als minder confronterend”. 
Sommige kinderen maken makkelijker (oog) contact met dieren dan met mensen. 
Oogcontact (met mensen) kan soms moeilijk of confronterend zijn. 
Ze vertellen hun moeilijke verhaal aan het paard en zo dus aan mij. 

We praten en ik gebruik vaak metaforen om het voor de kinderen begrijpbaar en visueel te maken. 
Maar ook heeeeel erg vaak ben ik stil. 
Stil omdat ik de oplossing ook niet heb... 
Stil omdat ik onder de indruk ben van hun kracht en wijsheid. 
Stil om juist dát te horen wat niet gezegd wordt.  
Soms zijn de kinderen stil.... omdat ze (nog) niet met woorden (kunnen) zeggen wat ze voelen.
Omdat ze woorden niet meer vertrouwen. 
Omdat zij woorden ingewikkeld en verraderlijk vinden.

Kinderen communiceren veel door gevoel en sfeer. 
En hébben soms helemaal nog geen woordenschat om gevoel vorm te geven. 

Door samen met de paarden te spelen en te oefenen, op en naast het paard, leren we over ons zelf. 
Over onze emoties, ons lichaamsbewustzijn, lichaamstaal en lichaamsenergie. 
Over angsten en overtuigingen los laten, ademhaling, contact maken, leiderschap, kijken met zachte en harde ogen, grenzen aangeven en ruimte innemen. 
Maar ook over geloven in jezelf, vertrouwen, zelfvertrouwen, verbinden, verzachten, empathie, voelen/onze intuïtie, ervaren, concentratie, onvoorwaardelijke liefde, zien en gezien worden, en “zijn” zonder oordeel. 
Je bent goed zoals je bent!!! 
En mijn ❤️ past om ieder kind!!!